Monday, March 2, 2015

Πότε λήγει η ασφάλιση αυτοκινήτου

Του Χρήστου Ηλιόπουλου* Η ασφάλιση αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική. Ο κύριος ή κάτοχος αυτοκινήτου που κυκλοφορεί στην Ελλάδα πρέπει να το έχει ασφαλίσει σε μία νομίμως λειτουργούσα ασφαλιστική εταιρεία. Εάν από το αυτοκίνητο προξενηθούν θανάτωση, σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες, ο παθών έχει ευθεία αξίωση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας για καταβολή της αποζημιώσεώς του μέχρι το ποσό που προβλέπεται από την ασφαλιστική σύμβαση και ο ασφαλιστής δεν μπορεί να αντιτάξει κατ' αυτού ενστάσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση κατά του ασφαλιζόμενου ή του αντισυμβαλλομένου ή του οδηγού. Μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, ο παθών έχει αξίωση αγωγής κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου για καταβολή της αποζημιώσεως. Ως ανασφάλιστο θεωρείται ένα αυτοκίνητο που προκάλεσε ζημία: α) όταν δεν έχει συναφθεί γι' αυτό ποτέ στο παρελθόν σύμβαση ασφαλίσεως ή β) όταν αυτή έληξε και δεν ανανεώθηκε ή λύθηκε ή ακυρώθηκε ή ανεστάλη είτε μονομερώς με καταγγελία του ασφαλιστή ή του ασφαλισμένου, είτε με κοινή συμφωνία τους. Στη δεύτερη περίπτωση, για να θεωρηθεί ανασφάλιστο το ζημιογόνο αυτοκίνητο έναντι του τρίτου παθόντος, πρέπει να έχει γίνει και γνωστοποίηση στον ασφαλισμένο από τον ασφαλιστή της λήξεως, λύσεως, ακυρώσεως ή αναστολής της ασφαλιστικής συμβάσεως και να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δέκα έξι (16) ημερών από τη γνωστοποίηση αυτή, διότι μόνον εφόσον συντρέξουν οι δύο αυτές προϋποθέσεις (γνωστοποίηση της λήξεως κλπ. και πάροδος 16 ημερών από αυτήν) ο ασφαλιστής μπορεί να αντιτάξει κατά του τρίτου παθόντος τη λήξη, λύση, ακύρωση ή αναστολή της ασφαλιστικής συμβάσεως και κατά συνέπεια, αυτός (τρίτος παθών) δεν έχει αξίωση αποζημιώσεως κατά του ασφαλιστή και το ζημιογόνο αυτοκίνητο θεωρείται ανασφάλιστο. Η γνωστοποίηση της λύσεως της ασφαλίσεως απαιτείται για να θεωρηθεί λήξασα η ασφάλιση έναντι του τρίτου παθόντος. Δεν απαιτείται όμως για τις μεταξύ του ασφαλισμένου και του ασφαλιστή σχέσεις. Η γνωστοποίηση γίνεται με έγγραφη επιστολή του ασφαλιστή προς τον ασφαλισμένο στην κατοικία του. Ο σκοπός της εν λόγω γνωστοποιήσεως είναι να άρει κάθε αμφισβήτηση ως προς τον χρόνο παύσεως της ευθύνης του ασφαλιστή και έτσι να αποτρέψει τη δυνατότητα συμπαιγνίας μεταξύ ασφαλισμένου και ασφαλιστή σε βάρος του ζημιωθέντος τρίτου. Η γνωστοποίηση αυτή απαιτείται και αν ακόμη η ακύρωση της ασφαλιστικής συμβάσεως έγινε με μεταγενέστερη κοινή συμφωνία ασφαλιστή και αντισυμβαλλόμενου ή ασφαλισμένου. Τέλος, κάθε μεταβολή της κυριότητας ή κατοχής του οχήματος επιφέρει μετά πάροδο 15 ημερών την αυτόματη λύση της ασφαλιστικής συμβάσεως, εκτός εάν εντός της προθεσμίας αυτής ο μέχρι τούδε αντισυμβαλλόμενος ή ο νέος κύριος ή κάτοχος ζητήσει, με έγγραφο που περιέχει τα ακριβή στοιχεία της μεταβολής, τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και ο ασφαλιστής δεν αποποιηθεί εγγράφως την αίτηση μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήψη της. Επομένως, κάθε πώληση ή μεταβίβαση του ασφαλισμένου οχήματος επιφέρει την αυτοδίκαιη λύση της ασφαλιστικής συμβάσεως μετά την πάροδο δεκαπέντε ημερών από την πώληση. Η λύση της ασφαλίσεως, όμως για να ισχύσει έναντι του τρίτου ζημιωθέντος από το όχημα, πρέπει και σ' αυτήν την περίπτωση να έχει γνωστοποιηθεί στον ασφαλισμένο και να έχουν παρέλθει 16 ημέρες από την γνωστοποίηση. Διαφορετικά, δηλαδή αν δεν έχει γίνει γνωστοποίηση της λήξεως της συμβάσεως, ο τρίτος εξακολουθεί να θεωρεί την σύμβαση ασφαλίσεως ισχύουσα και μπορεί να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρείας που είχε ασφαλίσει το ζημιογόνο αυτοκίνητο. Ο Χρήστος Ηλιόπουλος είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Master of Laws. www.greekadvocate.eu bm-bioxoi@otenet.gr ktimatologiolaw@yahoo.gr

No comments: