Saturday, January 14, 2017

Μία ιστορία νομικής τρέλας!

Μία ιστορία νομικής τρέλας!

10 Ιανουαρίου 2017.

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Περί το έτος 1993 κάποιος που ήθελε να αγοράσει ένα οικόπεδο στα Νέα Λιόσια Αττικής επέλεξε αυτό που του άρεσε και έβαλε δικηγόρο να ελέγξει τους τίτλους. Ο δικηγόρος έκανε έλεγχο τίτλων και απεφάνθη ότι το οικόπεδο ανήκε κατά 50% ή 1/2 σε μία γυναίκα και κατά το άλλο 50% ή 1/2 σε δύο άλλα πρόσωπα. Όλοι οι ιδιοκτήτες είχαν κάνει αποδοχή κληρονομίας και είχαν μεταγράψει τις πράξεις αποδοχής στο υποθηκοφυλακείο. Διαθήκη των κληρονομουμένων δεν υπήρχε, όπως προέκυψε από σχετικά πιστοποιητικά από τα αρμόδια δικαστήρια. Επομένως, το οικόπεδο ήταν “καθαρό” κατά το κοινώς λεγόμενο και μπορούσε με ασφάλεια να αγορασθεί από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πράγματι το αγόρασε με συμβόλαιο, τοπογραφικό και όσα άλλα έγγραφα προβλέπει ο νόμος.
Μάλιστα, ο αγοραστής, αφού έγινε ο νέος ιδιοκτήτης του οικοπέδου, κατέθεσε πλήρη φάκελλο στην πολεοδομία για να λάβει άδεια οικοδομής και προχώρησε στην ανέγερση κτηρίου.
Όλα είχαν ακολουθήσει μία φυσιολογική πορεία που δεν προμήνυε τη νομική εξέλιξη που θα ακολουθούσε. Εννέα περίπου χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου και ενώ το κτήριο είχε ανεγερθεί, ανακαλύφθηκε ότι μία από τις κληρονομούμενες που είχε αποβιώσει χωρίς διαθήκη, όπως τότε έλεγαν τα πιστοποιητικά από το δικαστήριο και είχε κληρονομηθεί από την πωλήτρια του 50% του οικοπέδου, είχε τελικώς αφήσει διαθήκη. Η διαθήκη ευρέθη στο αρχείο ενός Ιερού Ναού της περιοχής, υπεβλήθη προς δημοσίευση στο δικαστήριο και πράγματι δημοσιεύθηκε, έχουσα πλέον πλήρη νομική ισχύ. Με την διαθήκη αυτή η μία εκ των κληρονομουμένων, που είχε το 50% του οικοπέδου, άφηνε το ποσοστό της στον Ιερό Ναό, δηλαδή ένα νομικό πρόσωπο, που αφού δημοσίευσε την διαθήκη, προέβη και σε αποδοχή κληρονομίας σε συμβολαιογράφο. Η αποδοχή μετεγράφη στο υποθηκοφυλακείο και με τον τρόπο αυτόν προσέδωσε την κυριότητα, δηλαδή την ιδιοκτησία του 50% του οικοπέδου στον Ιερό Ναό, αναδρομικώς εννέα χρόνια μετά την αγορά ολοκλήρου του οικοπέδου από τον ανυποψίαστο αγοραστή, ο οποίος είχε βάλει δικηγόρο, είχε κάνει νομικό έλεγχο και είχε γενικώς επιμεληθεί της αγοράς του οικοπέδου, όπως προβλέπει ο νόμος.
Η υπόθεση έφθασε στα δικαστήρια και μάλιστα μέχρι τον Άρειο Πάγο, ο οποίος επιβεβαίωσε την κρίση του Εφετείου ότι κύριος του 50% εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου είχε γίνει ο Ιερός Ναός, αναδρομικώς, δυνάμει διαθήκης που είχε δημοσιευθεί δέκα χρόνια μετά τον θάνατο της εξ αδιαιρέτου ιδιοκτήτριας και εννέα περίπου χρόνια μετά την αγορά του 100% του οικοπέδου από έναν αγοραστή, που είχε κάνει έλεγχο τίτλων και είχε τότε διαπιστώσει ότι αφού δεν υπήρχε διαθήκη, μπορούσε άφοβα να αγοράσει το εν λόγω οικόπεδο, με βάση τους τίτλους του συγκεκριμένου ακινήτου, αλλά και τα έγγραφα της κληρονομικής διαδοχής στην οποία είχαν προβεί οι πωλητές του ακινήτου, που το είχαν κληρονομήσει.
Η σχετική απόφαση υπ΄αριθ. 1789/2012 του Αρείου Πάγου έχει βεβαίως πολύπλοκα δεδομένα τα οποία συνδυάζονται με σειρά νομικών διατάξεων, αλλά το γενικό νόημα της υποθέσεως όπως παρουσιάζεται ανωτέρω, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κατά την αγορά ενός ακινήτου απαιτείται ενδελεχής νομικός έλεγχος από δικηγόρο και εφόσον το προς αγορά ακίνητο προέρχεται από κληρονομία, στους τίτλους που θα πρέπει να απαιτεί από τους πωλητές ο αγοραστής πρέπει να περιλαμβάνεται και το κληρονομητήριο.

      *Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.Friday, January 6, 2017

A marriage certificate for the Greek citizenship

A marriage certificate for the Greek citizenship

By Christos ILIOPOULOS*
2 January 2017
There are thousands of people who have Greek parents or grandparents (even great grandparents), who wish to obtain a Greek passport (Greek citizenship). The potential applicants for the Greek citizenship were born in a country other than Greece, they have Greek ancestors and seek advice on what documents they need to obtain, in order to successfully apply for the citizenship of their ancestors.
The starting point is, most of the times, the birth certificate of their closest ancestor who was born in Greece. If we can locate and obtain a fresh certified copy of the birth certificate of the Greek - born parent or grandparent from a municipality in Greece, we may have done the most important step in the process. However, this is not enough. We must also obtain the marriage certificate of that parent or grandparent born in Greece, and then all birth and marriage certificates until we reach the birth certificate of the present applicant.
So, does the marriage certificate of my parent, or my grandparent, or even my own marriage certificate have to have a specific content in order to be accepted by the Greek administration? The answer is, yes. A marriage certificate which simply states the name of the groom and the name of the bride, without indication of the names of their parents, most likely will not do. Unless, we have official info from other certificates, on the names of the parents of the groom and bride. For example, if the marriage certificate states only the names of the groom and bride, we may also need the birth certificate of the bride, which must state her parents’ names, assuming we already have the birth certificate of the groom, who is our Greek ancestor. This happens because the Greek municipality will require full info on the names of the parents of the groom and bride, in order to set up their complete family status page in their books, irrespective of whether all of them are considered Greek citizens or not.
Another piece of information which is required in a marriage certificate from another country so that it is accepted by the Greek authorities, is the degree of marriage for the bride and the groom. In other words, it must state if this recorded marriage was a first or second etc. for either of the two persons who were married. This type of info sometimes is stated with a mention that this marriage is a 1st or 2nd etc. for each of the bride and groom. Another way to state it in the marriage certificate is the mention that the bride is until this marriage “a spinster” (older certificates) and the groom “a bachelor”.
In some marriage certificates there is a point where a blank is filled out after the phrase “previous marriages” and it may state “none”, or “one” or “two” etc. In whatever official form it is stated, the Greek administration will require official proof of the degree of marriage and if this info is not included in the marriage certificate itself, it will have to be derived from another official document, or an affidavit by either the groom or the bride or both. This affidavit option, is the last resort for the applicant who wants to obtain the Greek citizenship, if the related info can’t be found in any other official document. The applicant will sign a simple affidavit at the Greek Consulate, stating that the degree of marriage of this marriage was for the bride “first” and for the groom “first” or whatever is the case.
If the degree of marriage for the groom or bride who is the Greek ancestor was not a first, the Greek administration will require that we first find the first marriage certificate, then the divorce decree or court decision from the foreign country, then we make a court hearing to recognize it in the Greek legal order and then we can proceed with the finalization of the Greek citizenship. In simple words, if your father is Greek and prior to his marriage to your mother, he had a previous marriage and divorce, we must recognize this divorce decree in Greece with a court petition. If your father is Greek and your non-Greek mother had a prior divorce, we do not have to do this court case for the recognition of her prior divorce. If your grandmother is your Greek ancestor and she had a prior divorce, we have to recognize her prior divorce in Greece, while if the prior divorce belongs to your non-Greek grandfather, we don’t’ have to do this process.
A divorce decree or court ruling after the marriage of your parents is not relevant and the Greek administration will not make you do the court case in Greece to have it recognized. In other words, a divorce of your parents after your birth is not a problem, nor a delaying factor in the process of your Greek citizenship.
Another piece of information which must be part of the marriage certificate is the clear indication of the authority which solemnized the marriage, basically If this authority is a civil one or an ecclesiastical one. If it can’t be fully proven that the authority was ecclesiastical, the Greek administration will accept the marriage as only civil. This is very important, since for the citizenship process, we may need a certain type of marriage in order to be successful. If you are above 18 y.o. and want to obtain the Greek citizenship based on your Greek - born grandmother, her marriage to your non-Greek grandfather must be proven civil and not religious - Greek Orthodox. On the contrary, if you are basing your citizenship application on your Greek - born grandfather, his marriage to your non-Greek grandmother must be proven religious - Greek Orthodox (or whatever other denomination or religion your grandfather was a follower of, Catholic, Protestant, or other religion, Jewish etc.).
 *Christos ILIOPOULOS, attorney at
the Supreme Court of Greece , LL.M.
 

 

Call
Send SMS
Call from mobile
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via SkypeΆδεια παραμονής στην Ελλάδα για ομογενείς


Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Αθήνα, 26 Δεκεμβρίου 2016.

Πολλοί είναι οι ομογενείς που προέρχονται από όλο τον κόσμο, κυρίως όμως από ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία κ.α. που επιθυμούν να διαμείνουν για περισσότερο από τρεις μήνες στην Ελλάδα, με σκοπό την άσκηση επαγγαλματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, ή την έρευνα επαγγελματικών ευκαιριών, ή μόνο και μόνο για να δουν πώς είναι η ζωή στην πατρίδα των γονέων τους και αν θα θέλουν και οι ίδιοι να μείνουν για περισσότερο στην Ελλάδα.
Αρκετοί από αυτούς τους ομογενείς δεν μπορούν επισήμως να παραμείνουν στην Ελλάδα περισσότερο από τρεις μήνες εντός του ιδίου εξαμήνου. Παρά το γεγονός δηλαδή ότι έχουν καταγωγή από έναν ή δύο Έλληνες γονείς, γεννημένους στην Ελλάδα, ή από παππού ή γιαγιά Έλληνα - Ελληνίδα, μέχρι να κάνουν τα χαρτιά τους για να πάρουν επισήμως ελληνική ιθαγένεια και διαβατήριο, αντιμετωπίζουν θέμα αδείας παραμονής. Εκτός αυτών, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ο ομογενής, γεννημένος στο εξωτερικό από Έλληνες γονείς, δεν μπορεί να λάβει την ελληνική ιθαγένεια για κάποιον τεχνικό - νομικό λόγο (π.χ. η Ελληνίδα γιαγιά είχε παντρευτεί με θρησκευτικό γάμο τον αλλοδαπό παππού, ο Έλληνας πατέρας δεν έχει αναγνωρίσει το εκτός γάμου παιδί του, ο Έλληνας παππους είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο την αλλοδαπή γιαγιά κ.α.).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο ομογενής χρειάζεται έναν νόμιμο τρόπο να λάβει άδεια παραμονής στην Ελλάδα πέραν των τριών μηνών εντός εκάστου εξαμήνου που επιτρέπει η νομοθεσία για οποιονδήποτε αλλοδαπό από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία και άλλες χώρες, πλην της Αλβανίας, της Τουρκίας ή χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, για τους ομογενείς από τις οποίες ισχύουν άλλες διατάξεις.
Ο νόμιμος αυτός τρόπος είναι η Κοινή Υπουργική Απόφαση 123/2016 - ΦΕΚ 35/18-1-2016, σύμφωνα με την οποία ο ομογενής μπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ελληνική καταγωγή του και άλλα έγγραφα, ώστε να λάβει άδεια παραμονής ενός έτους ή και περισσότερο και να μπορεί όχι μόνο να μείνει νόμιμα στην Ελλάδα, αλλά και να εργάζεται, ακόμα και αν δεν έχει αποκτήσει ακόμα την ελληνική ιθαγένεια. Τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλει για να πάρει αυτή την άδεια παραμονής είναι τα εξής:
Έγγραφη αίτηση σε ειδικό έντυπο.
Δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε φυσική, αλλά και ψηφιακή μορφή.
Επικυρωμένο αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την Ελλάδα.
Ηλεκτρονικό παράβολο.
Βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας ή βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί αίτηση στον οικείο ασφαλιστικό φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εργατικού ατυχήματος ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
Τα ανωτέρω έγγραφα μαζί με όλα τα αποδεικτικά της ομογενειακής ιδιότητος του αιτούντος (πιστοποιητικά γεννήσεως ή Μητρώου Αρρένων γονέων ή παππού - γιαγιάς, πιστοποιητικά γάμου από Ελλάδα ή εξωτερικό, εκκλησιαστικά έγγραφα, πιστοποιητικά γεννήσεως από το εξωτερικό κλπ). υποβάλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σημειώνεται ότι κάθε περίπτωση έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και μπορεί να χρειάζονται και άλλα έγγραφα ή διευκρινίσεις για όσα έγγραφα αναφέρονται παραπάνω. Επίσης, για τους άρρενες πρέπει να ληφθεί υπόψιν το θέμα της στρατολογίας. Δηλαδή ο ομογενής μπορεί να βρει λύση στο θέμα της αδείας παραμονής του στην Ελλάδα για πάνω από τρεις μήνες, όμως εάν έρθει αργότερα η ώρα να λάβει και επισήμως ελληνική ιθαγένεια και διαβατήριο, μπορεί τότε λόγω παραμονής πάνω από έξι μήνες στην Ελλάδα (εφόσον είναι κάτω από 45 ετών) να χάσει το καθεστώς μονίμου κατοίκου εξωτερικού και να πρέπει να υπηρετήσει στον στρατό όχι απλώς για τρεις μήνες αλλά για ολόκληρη την θητεία, αφού θα θεωρείται πλέον κάτοικος Ελλάδος και όχι εξωτερικού. Γι’ αυτό πρέπει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών για άδεια παραμονής στην Ελλάδα ο ομογενής να λάβει συμβουλή και για το ζήτημα της στρατολογίας, ώστε να μην βρεθεί προ εκπλήξεως αργότερα.
 *Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Master of Laws.Εμφάνιση πρωτότυπου μηνύματος


 

Greek Citizenship and a prior …divorce.

Greek Citizenship and a prior …divorce.

By Christos ILIOPOULOS*

Thousands of people of Greek descend from all over the world wish to obtain the Greek citizenship and passport. Some of them base their claim to the Greek citizenship of one or both of their parents, who were born in Greece as Greek citizens. In other cases, the ancestor born in Greece is not a parent, but a grandparent of the present applicant. And there are cases where the applicant has a great grandparent born in Greece.
In all these cases, the starting point for every application is the search for the birth record or birth certificate of the ancestor who was born in Greece. The person who is going to make the search in Greece, preferably a specialized lawyer, or someone else who has experience in cases of Greek citizenship, will need the basic data of the ancestor who was born in Greece, which are his/her first name, last name (maiden name for a woman), his/her father’s first name, place of birth in Greece as close as possible and year of birth, as accurate as possible.
If the birth record or birth certificate of the ancestor born in Greece is located, either at the Municipality registry (Demotologion, for men and women), or at the Male Registry (Mitroo Arrenon, for men only, connected to the army), the case will look promising. The next documents required are the marriage certificate of the Greek ancestor who was born in Greece, and then the birth certificate of his child, until we reach the birth certificate of the present applicant.
One common problem is the modification of the name of a person in the family tree. In other words, if the same person appears in more than one certificate (birth or marriage) with different names, the dossier of the citizenship application will have to be enriched with evidence that name A and name B belong to the same person.
Another question which must be asked at the beginning of the process of the citizenship application is whether the Greek parent or grandparent of the applicant had a prior marriage and a prior divorce. For example, we take the imaginary case of the present applicant who is named James Panegyris, who was born in the USA, where he lives now. His father, Apostolos Panegyris, was born in Greece, as a Greek citizen. He moved to the USA and married there his non-Greek wife. After their marriage, James (the present applicant for the citizenship) was born. James’ father, Apostolos, did not have any prior marriage. In that case we move forward, since the case seems to be straightforward.
If, however, in another hypothetical scenario, James’ father, Apostolos, was initially married to another woman, then he got divorced and then he married for the second time, the mother of James, who is now interested in the Greek citizenship, we will need additional documents. And apart from additional documents, the citizenship case will take more time and it will require more expenses. This is because under Greek law, we must first register in Greece the first marriage of James’ father, Apostolos. Then, we must find his divorce decree, or court decision, in its detailed form, which we will present to the Greek court in order to have it recognized in the Greek legal order. Once the Greek court issues its decision, recognizing the US divorce decree or decision, we will register the divorce in Greece, and then we will register the second marriage of Apostolos, from which James was born.
That is why we have to ask the potential applicant for the Greek citizenship, among other questions, whether his or her Greek ancestor had a prior marriage and divorce, before he/she was married for a second (or even third) time, to the mother or father of the present applicant for the Greek citizenship.
  
 *Christos ILIOPOULOS, attorney at
the Supreme Court of Greece , LL.M.
e-mail: ktimatologiolaw@yahoo.gr
bm-bioxoi@otenet.grΤι έγγραφα χρειάζονται για πώληση ακινήτου στην Ελλάδα

Τι έγγραφα χρειάζονται για πώληση ακινήτου στην Ελλάδα


Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Η αγορά ακινήτου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά πεσμένη, λόγω κρίσης, επειδή το ακίνητο σε γενικές γραμμές έχασε μέρος της αξίας που είχε έως το 2011, ενώ ο νέος φόρος ΕΝΦΙΑ που επεβλήθη κατέστησε την αγορά ακινήτου λιγότερο ελκυστική. Ωστόσο, οι νέες αρκετά μειωμένες τιμές των προσφερομένων ακινήτων έχουν αρχίσει να προσελκύουν το αγοραστικό ενδιαφέρον πολλών κατοίκων εξωτερικού (ομογενών αλλά και ξένων). Χρήσιμο είναι συνεπώς όσοι επιθυμούν να πωλήσουν ακίνητο που έχουν στην Ελλάδα, να γνωρίζουν τι έγγραφα πρέπει να προσκομίσουν στον συμβολαιογράφο για να πωλήσουν, ή γενικώς να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους. Τα έγγραφα που απαιτούνται είναι τα εξής:
Τοπογραφικό του οικοπέδου, (για διαμέρισμα δεν απαιτείται) με σφραγίδα μηχανικού των νόμων 651/1977 και 1337/1983, αν πρόκειται για ακίνητο εντός σχεδίου ή ορίων οικισμού. Αν μεταβιβάζεται αγροτεμάχιο, το τοπογραφικό πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87).
Φορολογική ενημερότητα του πωλητή. Αν αυτός δεν οφείλει στο κράτος, θα του δοθεί σχετικά εύκολα. Αν όμως χρωστάει, η εφορία αρχικώς θα αρνηθεί την χορήγησή της, μπορεί όμως να δεχθεί να δώσει ενημερότητα με τον όρο να κρατήσει η εφορία (μέσω του συμβολαιογράφου) το οφειλόμενο σ’ αυτήν ποσό, από το τίμημα που θα καταβάλει ο αγοραστής. Αν ο πωλητής απασχολεί προσωπικό ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή είναι μέλος εταιρείας, ή έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής στο όνομά του την τελευταία 10ετία, χρειάζεται και ασφαλιστική ενημερότητα, ότι δηλ. δεν χρωστάει στο ΙΚΑ.
Αν υπάρχει κτηματολόγιο στην περιοχή του ακινήτου χρειάζεται πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή υποβολής δήλωσης και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος και κτηματολογικό φύλλο.
Βεβαίωση μηχανικού αν το ακίνητο έχει αυθαίρετα τμήματα ή όχι κατά το νόμο 4178/2013. Αν υπάρχουν χώροι που έχουν τακτοποιηθεί πολεοδομικώς, επισυνάπτεται στο συμβόλαιο κάτοψη από την πολεοδομία ή τον μηχανικό.
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, που εκδίδεται από μηχανικό. 
Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώνει ότι ο πωλητής δήλωσε το ακίνητο στο Ε9 της εφορίας κατά τα πέντε προηγούμενα έτη και ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. έχει πληρωθεί.
Αν το ακίνητο που μεταβιβάζεται περιλαμβάνει οικοδομή, τότε απαιτείται αντίγραφο της αδείας οικοδομής από την Πολεοδομία, εφόσον η άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 14-3-1983. Επίσης, αν το ακίνητο προέρχεται από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, μετά το 1995, πρέπει να επισυναφθεί στο συμβόλαιο πιστοποιητικό ότι δεν οφείλεται φόρος κληρονομίας, δωρεάς ή γονικής παροχής. Εάν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου κυρώθηκε πράξη εφαρμογής, προσκομίζεται και δήλωση ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνει δήλωση ότι δεν οφείλεται εισφορά σε γη και σε χρήμα.
Αν το ακίνητο συνορεύει με δασική έκταση, προσκομίζεται πιστοποιητικό ότι δεν είναι δασική έκταση.
Πέραν των ανωτέρω, υπάρχουν ειδικώτερες περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτούνται και άλλα έγγραφα, αναλόγως των ειδικών συνθηκών του ακινήτου που πωλείται.

.      *Ο Χρήστος Ηλιόπουλος
 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Master of Laws.

bm-bioxoi@otenet.gr

Certificate of identification from the Greek Consulate

Certificate of identification from the Greek Consulate

By Christos ILIOPOULOS*

Many people of Greek origin, born outside of Greece, start the process of applying for the Greek citizenship, either through the Consulate of Greece near their residence, or by retaining a Greek attorney directly in Greece. While handling the paperwork, making translations and obtaining Apostilles and / or other certifications, bureaucratic or other more substantial problems may arise and jeopardize your goal to obtain the citizenship.
One of the most common problems is the possibility that your name or the name of the same person in your family tree may appear in different versions in various certificates. Your father was born in Greece as ILIAS Koufopoulos, but he appears in his marriage certificate in Australia as Louis Koufopoulos. If you show to the Greek administration the birth certificate from Greece, which says ILIAS Koufopoulos and the marriage certificate from Australia, which states Louis Koufopoulos, the civil servant handling your citizenship application will tell you that these two names represent two different people and that there is no proof that these two certificates refer to the same person.
Your mother may have been born in Greece as Chryssoula, but she was married in the USA by the name Chryssa, and then when you were born in the USA, your mother’s name appears as Chrysavgi. Three different versions of the name for the same person in three different official certificates. The Greek administration will want proof that all these names belong to the same person, otherwise your citizenship application will not make sense, as it will not be based on an unbreakable chain of events, birth, marriage, birth, marriage etc.
Is there any solution to this problem? Usually, there is. It is called Identification certificate or Pistopiitiko Taftoprosopias, in Greek. It is usually issued by the Consulate of Greece, but sometimes it is also issued by a municipality in Greece. The goal is the certificate to state that Chryssoula Diamantopoulou, who was born in Greece in the year …, and Chryssa Diamantis, who was married in the USA … and Chrysavgi Diamantis who gave birth to her child on …, is one and the same person.
The Consulate in order to issue such a certificate, stating that the two or three versions of a name belong to the same person, may want either an affidavit by two persons, who will sign a text stating the same thing, or two different means of identification, with photo, which will have the two versions of the name of the same person. For example, it may require a passport (which definitely has a photo) which has the name Chryssoula and another photo id (like a driver’s license) stating the name Chryssa. Having two different types of identification documents with photos and the two different versions of the name of the same person may be hard to accomplish. But it is what the Consulates sometimes request in order to issue the identification certificate, which will help you overcome the problem of the name changes of your Greek ancestor.
To have more chances of finding solutions to problems similar to those described above, it is advisable to present your citizenship certificates and other evidence to the Consulate of Greece near your residence, or directly to a specialized attorney in Greece. By examining the documents of your Greek citizenship file with an expert before actually starting off the application process ensures that any potential problems will be identified from the beginning and you will have the chance to work on solutions at an early stage. 
 *Christos ILIOPOULOS, attorney at
the Supreme Court of Greece , LL.M.
e-mail: ktimatologiolaw@yahoo.gr
bm-bioxoi@otenet.gr

Saturday, October 15, 2016

Η ελληνική ιθαγένεια εξωγάμου τέκνου Έλληνα

Του Χρήστου Ηλιόπουλου*

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον ομογενών δεύτερης και τρίτης γενιάς για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας,
που αποτελεί ταυτοχρόνως και ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Το ελληνικό διαβατήριο παρέχει
 στον κάτοχό του
σημαντικά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ελεύθερη μετα      κίνηση από χώρα
σε χώρα, απεριόριστο δικαιώμα διαμονής σε όποια χώρα της Ένωσης επιθυμεί 
ο κάτοχος του ελληνικού
διαβατηρίου, ίδια δικαιώματα με τους πολίτες της χώρας παραμονής και ίσες ευκαιρίες 
στις σπουδές, στην
έναρξη επιχείρησης και στην άσκηση επαγγέλματος.
Μία από τις όχι και τόσο συνηθισμένες περιπτώσεις είναι εκείνη στην οποία κάποιος 
έχει γεννηθεί σε 
χώρα του εξωτερικού από Έλληνα πατέρα και αλλοδαπή μητέρα, χωρίς όμως να έχει
 υπάρξει γάμος
των γονέων του. Σε μία τέτοια περίπτωση το εκτός γάμου τέκνο του Έλληνα πατέρα 
δικαιούται να
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αποδειχθεί ότι ο πατέρας έχει αναγνωρίσει το       τέκνο με
κάποιον τρόπο που προβλέπει ο νόμος.
Επειδή δεν έχει προηγηθεί γάμος μεταξύ του Έλληνα πατέρα και της αλλοδαπής
 μητέρας, με την
γέννηση του τέκνου νομικός δεσμός (γονέα και τέκνου), δημιουργείται αυτομάτως μόνο
μεταξύ τέκνου
και μητέρας, αφού το γεγονός της γέννησης και το ποιά είναι η μητέρα του τέκνου
είναι ευκόλως
αποδεικτέα. Ο νομικός όμως δεσμός μεταξύ τέκνου και πατρός δεν είναι τόσο αυτονόητο,     εφόσον
δεν υπάρχει προηγούμενος γάμος του πατέρα με την μητέρα του τέκνου. Στην     περίπτωση λοιπόν του
εκτός γάμου τέκνου Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας, θα πρέπει να
 αποδεικνύεται ότι ο πατέρας
έχει αναγνωρίσει το εκτός γάμου τέκνο ως δικό του παιδί
Η αναγνώριση πρέπει να γίνει σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας της οποίας ο πατέρας
είχε την ιθαγένεια,
εφόσον το παιδί έχει γεννηθεί πριν το 1983. Αν δηλαδή το εκτός γάμου τέκνο έχει
γεννηθεί το 1972 στον
Καναδά και ο πατέρας είχε τότε (το 1972) μόνο την ελληνική και όχι και την καναδική 
υπηκοότητα,εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Αν όμως ο πατέρας είχε και την καναδική υπηκοότητα, εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του
Καναδά, που
μπορεί να προβλέπει (όπως και το δίκαιο των ΗΠΑ) ότι αν ο πατέρας με δική του θέληση      έθεσε το όνομά του στο πιστοποιητικό γεννήσεως του εξωγάμου τέκνου, τότε θεωρείται ότι    έχει αναγνωρίσει το παιδί,το οποίο συνεπώς σήμερα που είναι ενήλικο μπορεί να πάρει 
την ελληνική ιθαγένεια. 
Αν το εκτός γάμου τέκνο έχει γεννηθεί στο εξωτερικό μετά το 1983, όταν και έλαβε χώρα          στην Ελλάδα μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, το τέκνο μπορεί να πάρει την
 ελληνική ιθαγένεια υπό προϋποθέσεις ακόμα κι αν ο πατέρας του δεν είχε την ιθαγένεια      της χώρας γεννήσεως του παιδιού. 
Στο σημείωμά μας αυτό δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος για το πώς μπορεί το εκτός γάμου τέκνου Έλληνα πατέρα και αλλοδαπής μητέρας να λάβει την ελληνική ιθαγένεια. Αυτό που πρέπει ωστόσο να μείνει στο μυαλό των αναγνωστών είναι ότι είναι εφικτό υπό ορισμένες προϋποθέσεις, το εκτός γάμου τέκνο Έλληνα, που γεννήθηκε εκτός Ελλάδος, να λάβει την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αποδειχθεί ότι ο Έλληνας πατέρας το έχει αναγνωρίσει πριν το παιδί ενηλικιωθεί με κάποιον από τους τρόπους που προβλέπει ο εφαρμοστέος νόμος. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου το εκτός γάμου τέκνο έχει Ελληνίδα μητέρα και αλλοδαπό πατέρα, το παιδί είναι ευκολώτερο να αποκτήσει 
ελληνικό διαβατήριο, διότι ως προανεφέρθη, ο νομικός δεσμός του τέκνου με την μητέρα είναι αυτονόητος και δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή όχι γάμου. 
      Χρήστος Ηλιόπουλος
 είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, 
Master of Laws.